header1

Konstrukcje stalowe

header2

Bębny, szpule metalowe

header3

Wkłady kominkowe, piece c.o.

Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

nmf www.norwaygrants.org
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
 • zapytanie o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia:
 • zapytanie ofertowe: Pobierz
 • informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia dla inwestycji: Pobierz
 • informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia: Pobierz
 • postępy w realizacji projektu: Sprawdź
 • videokonferencja otwierająca projekt:
 • kontakt w sprawie projektu:
pol no eng

Wsparcie udzielone: "KONSTALBUD" SPÓŁKA CYWILNA OSOWSKA ZUZANNA, OSOWSKI WITOLD poprzez dofinansowanie projektu p.n.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI "KONSTALBUD" S.C. POPRZEZ INNOWACYJNE INWESTYCJE W TECHNOLOGIE KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU NATURALNEMU” ze środków: NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2024-2021 PROGRAMU „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJE” OBSZAR: TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU – GREEN INDUSTRY INNOVATION

  W ramach projektu Wnioskodawca planuje przeprowadzenie poniższych zadań inwestycyjnych:
 1. 1. Budowa wielkogabarytowej hali produkcyjnej.
 2. 2. Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji elementów metalowych.
 3. 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla dywersyfikacji źródeł energii.
 4. 4. Zakup oprogramowania do projektowania i zarządzania technologią produkcji.

Zakłada się wykreowanie i wprowadzenie do oferty ultra precyzyjnych elementów metalowych (bębnów i szpul) z blach stalowych oraz wprowadzenie do oferty rurociągów stalowych do odbioru i oczyszczania wód balastowych/zaolejonych, sprężonego powietrza czy olejów, projektowanych z wykorzystaniem izometrii komputerowej w celu ochrony środowiska naturalnego. Ponadto projekt zakłada zwiększenie efektywności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie technologii walcowania i wypalania plazmowego w technologii CNC. Konstalbud s.c. obecnie jest w trakcie realizacji zadania nr 1 - Budowa wielkogabarytowej hali produkcyjnej.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014‑2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

  Priorytety na ten okres to:
 1. 1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 2. 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

"KONSTALBUD" SPÓŁKA CYWILNA OSOWSKA ZUZANNA, OSOWSKI WITOLD poprzez dofinansowanie projektu p.n.: „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI "KONSTALBUD" S.C. POPRZEZ INNOWACYJNE INWESTYCJE W TECHNOLOGIE KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU NATURALNEMU” ze środków: NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2024-2021 PROGRAMU „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJE” OBSZAR: TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU – GREEN INDUSTRY INNOVATION korzysta z dofinansowania o wartości 1 672 500.00 zł otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest osiągnięcie trwałej - ponadprzeciętnej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych.